Avtale om sykkelutlån

 

Utlevering av el-sykler skjer ved oppmøte utenfor Amalie Aktiv kl 12.00 tirsdager. Dere vil få tildelt sykkel og bli informert om bruk av denne.

Innlevering skal skje senest kl 10.00 mandag etter.
Lås inn batteri, sykkelcomputer, nøkler, nøkkelkort og hjelp i ladeskapet.
Lever nøkkelen til ladeskapet i skolens ekspedisjon.

Ved lån av el-sykkel får du tilgang til et ladeskap i korridoren ved Amalie Aktiv. Du får også et eget adgangskort til inngangsdøren i samme korridor – rett inn fra sykkelparkeringen.

Hjelm, batteri, sykkelnøkler, sykkelcomputer skal låses inn i ladeskapet mens dere er på skolen.

 

Ansvar

Den som låner el-sykkelen forplikter seg til å:

  • Behandle sykkelen forsiktig
  • Ved parkering av sykkelen skal den låses til en fast gjenstand
  • Batteri, hjelm og sykkel-computer skal alltid medbringes når sykkelen parkeres
  • På skolen skal sykkelen alltid parkeres i låst sykkelbur

 

Brudd på disse reglene er å anse som uaktsom behandling av el-sykkelen og kan medføre erstatningsansvar.

Husk:

El-sykkelen leveres alltid inn mandag før kl. 10.00