Rutiner

Rutiner for utlån av el-sykler ved Amalie Skram vgs

 Hordaland_våpen.pngRegler for bestilling

  • Du må være elev på Amalie Skram vgs
  • Du må ha en fungerende epostadresse i skolens asvg.no domene
  • Hver elev kan som hovedregel bestille el-sykkel 1 uke på skoleår.
  • Hvis det fortsatt er ledige sykler på utleveringsdagen, kan du bestille ekstra uke.

Rutiner for utlån av el-sykler ved Amalie Skram vgs

Bestilling av el-sykkel gjøres på sykkel.asvg.no

Utlevering av el-sykler skjer ved oppmøte utenfor Amalie Aktiv kl 12.00 tirsdag. Dere vil få tildelt sykkel og bli informert om bruk av denne.

Innlevering skal skje senest kl 10.00 mandag etter. Lås inn batteri, sykkelcomputer, nøkler, nøkkelkort og hjelp i ladeskapet. Lever nøkkelen til ladeskapet i skolens ekspedisjon.

Ved lån av el-sykkel får du tilgang til et ladeskap i korridoren ved Amalie Aktiv. Du får også et eget adgangskort til inngangsdøren i samme korridor – rett inn fra sykkelparkeringen.

Hjelm, batteri, sykkelnøkler, sykkelcomputer skal låses inn i ladeskapet mens dere er på skolen.

Ansvar

Den som låner el-sykkelen forplikter seg til å:

  • Behandle sykkelen forsiktig
  • Ved parkering av sykkelen skal den låses til en fast gjenstand
  • Batteri, hjelm og sykkel-computer skal alltid medbringes når sykkelen parkeres
  • På skolen skal sykkelen alltid parkeres i låst sykkelbur

 

Brudd på disse reglene er å anse som uaktsom behandling av el-sykkelen og kan medføre erstatningsansvar.

Husk: El-sykkelen leveres alltid inn mandag før kl. 10.00.

Bruksanvisning

Brukanvisning finner du her

 Hvis du har spørsmål ring Ivar (mobil 957 54 307) eller Helge (mobil 484 08 886)

 

IMG_6379.JPG 

 EL-sykkel Amalie Skram vgs